In Arendonk bestaan een aantal gemeentelijke adviesraden. Deze raden vervullen een adviserende taak naar het bestuur toe.