Het landbouwoverleg is een adviserend orgaan bij het uitstippelen van het land- en tuinbouwbeleid van het gemeentebestuur.

Wat

Het landbouwoverleg heeft de taak het overleg en de samenwerking tussen verschillende landbouw- en tuinbouwinstanties te bevorderen.

Bovendien onderzoekt het overleg op welke wijze doelgerichte initiatieven, die ten goede komen aan de plaatselijke land-en tuinbouw, kunnen genomen, aangemoedigd of uitgebreid worden.

Het landbouwoverleg kan ook zelf gemeenschappelijke activiteiten plannen en organiseren.

Het landbouwoverleg vergadert minimaal 3 keer per jaar.

Samenstelling

Voor de samenstelling van het landbouwoverleg wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling van de leden, die rekening houdt met de specifieke belangengroepen, de bestaande leefkernen, en de bestaande deelorganisaties of verenigingen met binding met de landbouwsector.

Het landbouwoverleg is samengesteld uit vertegenwoordigers van volgende verenigingen en belangengroepen:

  • pluimveehouders
  • Ferm
  • Bedrijfsgilde
  • Landelijke gilde
  • Landbouwcommissie
  • vakgroep Akkerbouw
  • Groene Kring
  • WBE De Vart