De gezondheidsraad volgt het gezondheidsbeleid op en geeft advies aan het gemeentebestuur.

Wat

De gezondheidsraad of werkgroep gezondheid brengt advies uit over gezondheidsvraagstukken en heeft als doel de gezondheid van de Arendonkse bevolking te bevorderen. Daarvoor ondersteunt de gezondheidsraad onder meer preventiecampagnes en worden allerlei gezondheidsacties georganiseerd.

De werkgroep komt een aantal keren per jaar samen om de lopende acties op te volgen en nieuwe doelstellingen te bekijken. De acties worden regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig.

De voorzitster en secretaris van deze werkgroep zijn ook afgevaardigd in de stuurgroep Gezonde Gemeente.

De werkgroep heeft al verschillende zaken (mee) gerealiseerd en/of ondersteund: AED-toestellen, Arendonk aan tafel, Arendonk stapt, preventiecampagnes, Fit in ons hoofd, Lachen is gezond, plaatsing Mammobiel, caféborden, rookvrije klassen, valpreventie, zot van gezond …

Iedereen kan zich kandidaat stellen om lid te worden en actief mee te werken met deze werkgroep.

Samenstelling

In de Werkgroep Gezondheid zetelen geïnteresseerden in welzijn en 1 of 2 afgevaardigden van volgende verenigingen/groepen: huisartsen, CM en De Voorzorg, KVG, sportraad, Femma Voorheide, Femma Centrum, KVLV, KWB, Beweging.net, OCMW, gemeentebestuur, Rode Kruis, Gezinsbond, Huis van het Kind …