Voor advies over sportbeleid is de sportraad hét orgaan bij uitstek.

Wat

De gemeentelijke sportraad is het orgaan dat aan het gemeentebestuur advies geeft over het sportgebeuren in Arendonk. De sportraad kan advies geven op vraag van het bestuur of op eigen initiatief. Hij bestaat uit een algemene vergadering en een raad van bestuur.

Vergaderingen

De algemene vergadering komt 2 keer per jaar samen, de raad van bestuur vergadert maandelijks.

Sportlaureatenviering

Tijdens de jaarlijkse sportlaureatenviering zet de sportraad de Arendonkse kampioenen en laureaten in de bloemetjes.

Samenstelling

De sportraad wil zo veel mogelijk sportactoren betrekken bij het geven van advies en heeft daarom een zeer divers organogram uitgewerkt. Het is de bedoeling dat verschillende sectoren (verenigingen, scholen, individuele sporters …) vertegenwoordigd zijn binnen de sportraad zodat de adviezen goed gefundeerd opgemaakt worden.