De gemeentelijke cultuurraad heeft als doel het bevorderen van een integraal cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van de gemeente.

Wat

De cultuurraad brengt - op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief - adviezen uit over alle aangelegenheden rond het cultuurbeleid. De cultuurraad wordt telkens weer samengesteld bij het begin van een nieuwe legislatuur.

De algemene vergadering van de cultuurraad komt een 3-tal keer per jaar samen. De cultuurraad is een informatief en participatief platform waarop verenigingen kunnen bouwen. Voor specifieke projecten waaraan de cultuurraad medewerking verleent, kunnen werkgroepen worden opgericht.

Samenstelling

De raad bestaat uit een afvaardiging van culturele verenigingen, instellingen met een actieve culturele werking in de gemeente en geïnteresseerde individuele burgers.

Verslagen