De gezinsraad geeft advies over alle aspecten die het gezin aanbelangen.

Wat

De gezinsraad volgt het gezinsbeleid van de gemeente op, geeft advies en stelt acties voor zodat Arendonk een gezinsvriendelijke gemeente is en blijft.

De gezinsraad komt 2 keer per jaar samen.

Een aantal werkgroepen maken deel uit van de gezinsraad, zoals het lokaal overleg kinderopvang, dat bestaat uit alle kinderopvangvoorzieningen, en de stuurgroep van Huis van het Kind.

Samenstelling

In de gezinsraad zetelen professionele partners, vrijwilligersorganisaties, en mensen of organisaties die de gezinnen vertegenwoordigen, de participatieve partners.

Professionele partners: alle Arendonkse scholen, centra voor leerlingenbegeleidingen, Kind & Gezin, zelfstandige vroedvrouwen, de kinderopvangvoorzieningen, ZITDAZO, diensten familiehulp ...

Vrijwilligersorganisaties: thuiswerkbegeleiding Rode Kruis, babysitdienst van Gezinsbond ...

Participatieve partners: ouderraden van de scholen, pleegzorgers, Gezinsbond ...

Verslagen