De preventieraad brengt advies uit over verslavingspreventievraagstukken. De preventieraad ondersteunt onder meer preventiecampagnes en organiseert zelf allerlei acties.

Wat

De preventieraad werkt jaarlijks aan:

  • het MEGA-project voor de leerlingen van het 6de leerjaar. Dit zijn onder andere lessen tijdens het schooljaar, een informatieavond voor de ouders en een MEGA-fuif voor de leerlingen
  • een preventiedag verslaving voor de leerlingen van het 3de middelbaar in samenwerking met het Sint-Claracollege.

De preventieraad komt een aantal keren per jaar samen om de lopende acties op te volgen en nieuwe doelstellingen te bekijken.

Samenstelling

De preventieraad bestaat uit afgevaardigden van volgende verenigingen/groepen: Rode Kruis, Arendonkse scholen, apothekers, huisartsen, gemeentebestuur, politie, jeugdraad en jeugdhuis ’t Onkrooid.

Iedereen kan zich kandidaat stellen om lid te worden en actief mee te werken met de preventieraad.

Verslagen