De jeugdraad is de gemeentelijke adviesraad voor jeugd.

Wat

De voornaamste taak van de jeugdraad is om adviezen te formuleren aan het college van burgemeester en schepenen. Het gemeentebestuur vraagt advies over alles wat te maken heeft met jeugdwerk en het gemeentelijk jeugdbeleidsplan. De jeugdraad kan ook op eigen initiatief advies geven (bv. fuifbeleid, inrichting speeltuintjes, maar ook milieu, verkeer …).

De jeugdraad wordt, vooral wat betreft het jeugdbeleid, betrokken bij de opmaak van het gemeentelijk meerjarenplan, dat om de 6 jaar wordt opgemaakt, en volgt de uitvoering ervan op. Ter voorbereiding van activiteiten of projecten wordt er wel eens een tijdelijke werkgroep opgericht die los van de algemene vergadering samenkomt.

De jeugdraad zorgt ervoor dat de lokale jeugdwerkinitiatieven op geregelde tijdstippen samen rond de tafel zitten, wat de samenwerking zeker bevordert. Anderzijds wil de raad de spreekbuis zijn van álle kinderen en jongeren uit de gemeente.

Meld het aan de jeugdraad

Wil je een jeugdgerelateerd onderwerp op de agenda plaatsen? Neem contact op met de jeugddienst. Zij zorgen ervoor dat jouw vraag of opmerking wordt besproken tijdens de volgende vergadering.

Samenstelling

De Arendonkse jeugdraad heeft een halfopen karakter, zowel vertegenwoordigers van de lokale jeugdwerkinitiatieven als niet-vertegenwoordigers zijn toegelaten.

Uitleendienst jeugdraad

Naast de uitleendienst van het gemeentebestuur beschikt de jeugdraad over een eigen uitleendienst, die voornamelijk bestaat uit spelmateriaal.

Uitgebreide info vind je bij: Uitleendienst jeugdraad.