De GROS adviseert het gemeentebestuur op het vlak van ontwikkelingssamenwerking.

Wat

De GROS wil de band met het Zuiden versterken door financiële steun te bieden aan ontwikkelingsprojecten.

Projecten in het kader van ontwikkelingssamenwerking kunnen beroep doen op een projectsubsidie op voorwaarde dat ze gesteund of gedragen worden door Arendonkse inwoners. Ook studenten die stage lopen in een ontwikkelingsland kunnen beroep doen op een toelage.

Beide subsidiereglementen kan je hieronder downloaden.

De GROS geeft advies aan het gemeentebestuur over de ontwikkelingsprojecten waarvoor subsidies worden aangevraagd.

Samenstelling

De GROS bestaat uit afgevaardigden van volgende verenigingen:

  • Broederlijk Delen Centrum
  • Broederlijk Delen De Lusthoven
  • Broederlijk Delen Voorheide
  • Comité 11.11.11
  • Missiekring Centrum
  • Oxfam Wereldwinkel

Verslagen