De seniorenraad is een gemeentelijke adviesraad die alle senioren van Arendonk vertegenwoordigt.

Wat

De gemeentelijke seniorenraad geeft advies aan het gemeentebestuur over onderwerpen die de senioren rechtstreeks of onrechtstreeks aanbelangen. Dit advies kan op vraag van het bestuur gegeven worden of op eigen initiatief.

Tijdens de vergaderingen van de seniorenraad worden onder andere de activiteiten die de seniorenraad organiseert, voorbereid.

De seniorenraad komt 6 keer per jaar samen.

Inspraakvergaderingen

2 keer per jaar organiseert de seniorenraad een inspraakvergadering die openstaat voor alle 55-plussers. Tijdens deze bijeenkomst wordt er één thema besproken om hierna een advies te kunnen geven aan het gemeentebestuur.

Activiteiten georganiseerd door de seniorenraad

  • kaartnamiddagen in Woonzorggroep Arendonk
  • seniorenuitstap
  • Senior Cinema
  • Dag van de Senior
  • lezingen
  • verdeling kerstpakketten aan 80-, 90- en +100-jarigen

Samenstelling

De leden van de seniorenraad zijn vertegenwoordigers van seniorenverenigingen Okra en S-Plus.