De seniorenraad is een gemeentelijke adviesraad die alle senioren van Arendonk vertegenwoordigt.

Wat

De gemeentelijke seniorenraad geeft advies aan het gemeentebestuur over onderwerpen die de senioren rechtstreeks of onrechtstreeks aanbelangen. Dit advies kan op vraag van het bestuur gegeven worden of op eigen initiatief.

Vrijetijdsgroep en IN-groep

De gemeentelijke seniorenraad bestaat uit 2 luiken, de vrijetijdsgroep en de IN-groep. Beide groepen streven ernaar om de Arendonkse senioren een aangename oude dag te bezorgen.

De vrijetijdsgroep heeft als doel ouderen in Arendonk aangename en ontspannende vrijetijdsbestedingen aan te bieden. Zo organiseren zij jaarlijks een daguitstap, kaartnamiddagen, Dag van de Senior, culturele namiddagen (i.s.m. cultuurdienst) en verdelen zij rond de kerstperiode kerstpakketten aan 80-, 90- en +100 jarigen.

De IN-groep (INzicht – INspiratie – INspraak) heeft als doel de levenskwaliteit als oudere in Arendonk te verbeteren. Ze denken actief na over het beleid binnen onze gemeente en geven advies aan het gemeentebestuur over hoe we onze oude dag willen invullen. Denk aan thema’s rond mobiliteit, woonvormen, zorg …

De vrijetijdsgroep komt 6 keer per jaar samen, de IN-groep maandelijks.

Samenstelling

De leden van de seniorenraad zijn vertegenwoordigers van seniorenverenigingen Okra en S-Plus en andere geïnteresseerde inwoners.

Heb je interesse om mee na te denken over het seniorenbeleid binnen onze gemeente of om mee activiteiten te organiseren of om enkel als vrijwilliger te komen helpen op onze evenementen? Neem dan gerust contact op!