De adviesraad armoede en welzijn geeft advies over armoede aan het lokaal bestuur en de hogere overheid. Daarnaast volgt de adviesraad alle lopende acties rond armoede in Arendonk op.

Wat

Om tot een voldragen adviesraad armoede en welzijn te komen, gaan we in de eerste fase samen op zoek naar expertise en gaan we definiëren wat armoede voor ons in Arendonk betekent.

Die expertise kan zowel binnen als buiten de gemeente verkregen worden. Concreet richten we ons tot de inwoners van Arendonk. We nodigen hen uit om samen met ons meer te leren over dit thema en we vragen naar hun mening. Deze voortdurende wisselwerking zal de basis vormen voor een gedragen advies en aanbevelingen naar het lokaal bestuur en de hogere overheid.

Als we aan het lokale beleid denken, denken we vooral aan advies over flankerende maatregelen. Het is daar waar lokaal de meeste groeikansen liggen.

Als we ons tot de hogere overheid richten is dat vooral door ons in te schrijven in allerhande netwerken (Netwerk tegen Armoede, Kinderarmoedefonds, Welzijnswerk ...) die de overheid stimuleren om meer in te zetten op het thema armoede.

Als we op alle niveaus en terreinen het bewustzijn van armoede kunnen doen groeien, dan liggen daar kansen om drempels voor mensen in armoede te verlagen of te vermijden.

Daarnaast volgt de adviesraad armoede en welzijn alle lopende acties rond armoede in Arendonk op om tot een gecoördineerde aanpak te komen. Die acties zijn noodzakelijk om mensen in een financiële en sociale kwetsbaarheid kansen te geven.

Samenstelling

In de adviesraad armoede en welzijn zetelen geïnteresseerden individuele burgers, verenigingen en organisaties die met armoede werken en ervaringsdeskundigen.