De omgevingsraad denkt mee na over de ruimtelijke toekomst van onze gemeente.

Wat

In 2019 werden de GECORO en milieuraad omgevormd tot een nieuwe adviesraad, de omgevingsraad.

Deze omgevingsraad zal de formele taken van de GECORO vervullen en voldoen aan de wettelijke vereisten voor een GECORO, o.m. wat betreft de samenstelling.

Samenstelling

  • 1 voorzitter (deskundige)
  • 4 deskundigen en 4 plaatsvervangend deskundigen
  • 1 vertegenwoordiger van de milieu- en natuurverenigingen en een plaatsvervanger
  • 1 vertegenwoordiger van de landbouworganisaties en een plaatsvervanger
  • 1 vertegenwoordiger van de werkgeversorganisaties (bedrijven) en een plaatsvervanger
  • 1 vertegenwoordiger van de handelaars (middenstand) en een plaatsvervanger
  • 1 vertegenwoordiging van de werknemersoverganisaties en een plaatsvervanger