De masterplannen die de afgelopen jaren in Arendonk werden opgemaakt, vind je terug op deze pagina.

Een groot gedeelte van het grondgebied in Vlaanderen wordt nog steeds geordend door de gewestplannen die in 1977 van kracht werden.

Het gewestplan deelt onze omgeving op in onder meer woongebied, agrarisch gebied, recreatiegebied, industriegebied enz. Later werden de gewestplannen gewijzigd of verfijnd door BPA’s of nu door RUP’s, maar ook door verkavelingsvergunningen. Allen hebben ze een juridisch verordende kracht.

Soms beschikken we over een ruimte die we willen ordenen of (her)structureren en vragen we ons af wat de beste manier is om dat te doen. Het kan gaan om een verlaten, leegstaande site of om een nog onbebouwd terrein.

Dat onderzoek kan door de opmaak van een masterplan. Een masterplan is een globale visie op een gebied of wijk in het dorp, meestal een duidelijk afgebakend geheel. Het plan geeft een beeld van hoe het gebied zich in de toekomst kan ontwikkelen. In dat opzicht vormt een masterplan de basis voor concrete projecten, zoals renovaties of de aanleg van een park.