Bouwmaatschappij De Noorderkempen wil de wijk Wippelberghse Akkers vernieuwen. Daarvoor wordt eerst een masterplan opgemaakt voor de wijk.

De wijk Wippelberghse Akkers omvat de straten De Leggen, De Muite, De Rennen, De Valkborch en Weihof. De oudste woningen in de wijk dateren van 1986 en zijn aan grondige vernieuwing toe.

Voordat bouwmaatschappij De Noorderkempen daarmee start, maken we eerst een masterplan op voor de wijk. Het moet een toonbeeld worden van een duurzame, kwaliteitsvolle en betaalbare woningomgeving met een meerwaarde voor de ruime omgeving. Bovendien zal het masterplan aansluiting maken op de zorgcampus, waarvoor eerder al een masterplan werd opgemaakt. De opdracht voor de opmaak van dit plan is gestart en wordt uitgevoerd door Blauwdruk Stedenbouw en Lama Landschapsarchitecten.

Om de huurders van de Bouwmaatschappij De Noorderkempen te informeren vond er op 16 januari 2023 een infovergadering plaats. De presentatie van die avond vind je hieronder terug.

Op 23 januari 2023 vond een startvergadering plaats met bewoners en omwonenden, waarbij werd toegelicht welk proces er zal worden doorlopen en waarbij werd geluisterd naar hun noden, behoeften en ideeën over de wijk.

Als het voorontwerp van masterplan vorm krijgt, zullen de bewoners en omwonenden opnieuw geïnformeerd worden. Dat zal in de loop van het voorjaar van 2023 zijn.