Bouwmaatschappij De Noorderkempen wil de wijk Wippelberghse Akkers vernieuwen. Daarvoor wordt eerst een masterplan opgemaakt voor de wijk.

De wijk Wippelberghse Akkers omvat de straten De Leggen, De Muite, De Rennen, De Valkborch en Weihof. De oudste woningen in de wijk dateren van 1986 en zijn aan grondige vernieuwing toe.

Voordat bouwmaatschappij De Noorderkempen daarmee start, maken we eerst een masterplan op voor de wijk. Het moet een toonbeeld worden van een duurzame, kwaliteitsvolle en betaalbare woningomgeving met een meerwaarde voor de ruime omgeving. Bovendien zal het masterplan aansluiting maken op de zorgcampus, waarvoor eerder al een masterplan werd opgemaakt. De opdracht voor de opmaak van dit plan is eind 2022 gestart en wordt uitgevoerd door Blauwdruk Stedenbouw en Lama Landschapsarchitecten.

Om de huurders van de Bouwmaatschappij De Noorderkempen te informeren vond er op 16 januari 2023 een infovergadering plaats. De presentatie van die avond vind je hieronder terug.

Op 23 januari 2023 vond een startvergadering plaats met bewoners en omwonenden, waarbij werd toegelicht welk proces er zal worden doorlopen en waarbij werd geluisterd naar hun noden, behoeften en ideeën over de wijk.

In de loop van 2023 kreeg het voorontwerp van masterplan vorm. Dit voorontwerp werd op 10 oktober 2023 voorgesteld aan de bewoners en omwonenden. De presentatie van die avond vind je hieronder terug.

In het najaar van 2023 zal het voorontwerp verder worden uitgewerkt en aangevuld tot een ontwerp van masterplan. Dit plan zal nog voor advies worden voorgelegd aan de gemeentelijke omgevingsraad en de provinciale diensten, waarna het uiteindelijk door de gemeenteraad definitief goedgekeurd zal worden.

We houden je via deze pagina op de hoogte van het verdere verloop van het planproces.