De nieuwe woonontwikkeling Wolfsakker wordt ingericht in het binnengebied tussen Wolfsakker, Wolvenstraat, Kapelstraat en Hokken. Er worden 16 nieuwe woningen ontwikkeld in een duurzame en kwalitatieve context met veel aandacht voor openbaar groen en waterneutraliteit.

Het binnengebied tussen Wolfsakker, Wolvenstraat, Kapelstraat en Hokken wordt voorzien van een ontwikkeling van 16 nieuwe woningen in een duurzame en kwalitatieve context met veel aandacht voor kwalitatief openbaar groen en waterneutraliteit. Er wordt afgestapt van het standaard verkavelingsplan waarbij alle beschikbare ruimte zo maximaal verdeeld wordt over de individuele kavels.

Er werd vertrokken vanuit de bestaande groene context om het groene waardevolle karakter van de site te behouden. Op basis van de locatie van de meest waardevolle bomen wordt de bebouwing geclusterd voorzien. Het plan houdt verder rekening met klimaatbestendig en kwaliteitsvol wonen.

Op 18 april 2023 vond een informatiemoment plaats voor de omwonenden, waarbij de geplande ontwikkeling werd toegelicht en er ruimte was voor individuele vragen naar aanleiding van de geplande woonontwikkeling.