Een ruimtelijk uitvoeringsplan legt de bestemming en inrichting van een gebied vast.

Sinds het decreet op de Ruimtelijke Ordening in 1999 worden geen bijzondere plannen van aanleg (BPA’s) meer opgemaakt, maar worden gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) opgesteld.

Deze RUP's vertrekken altijd vanuit de visie van een ruimtelijk structuurplan. Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) maakt de uitvoering van een ruimtelijk structuurplan concreet. Zowel gemeenten, provincies (PRUP) als de Vlaamse overheid kunnen RUP's opmaken. De bestaande BPA's blijven geldig tot ze worden vervangen door een RUP.

Ruimtelijke uitvoeringsplannen vervangen de gewestplannen. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet. Een RUP regelt voor elk stuk grond wat er wel of niet mag gebouwd of verbouwd worden. Het toont hoe een bepaalde buurt er in de toekomst kan uitzien.

Op basis van de stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen omgevingsvergunningen verleend worden.

Een RUP bestaat uit verschillende delen: een toelichtingsnota, een grafisch plan en stedenbouwkundige voorschriften. Soms hoort er ook een onteigeningsplan bij.

Meer informatie over uitvoeringsplannen vind je op de website van de Vlaamse overheid.

In Arendonk zijn volgende ruimtelijke uitvoeringsplannen in opmaak of van kracht:

  • Hoge Mauw
  • De Brulen
  • Zonevreemde jeugd- en sportinfrastructuur
  • Zonevreemde bedrijven (fase 2)
  • Recreatief Knooppunt Biesputten
  • PRUP RWZI Arendonk
  • Containerpark
PDF RUP Hoge Mauw: verordenend plan 1,4 MB PDF RUP Hoge Mauw: stedenbouwkundige voorschriften 145,7 KB PDF RUP De Brulen: grafisch verordenend plan 274,6 KB PDF RUP De Brulen: stedenbouwkundige voorschriften 196,9 KB PDF RUP Zonevreemde jeugd- en sportinfrastructuur: grafisch verordenend plan - FC Broekkant 153,2 KB PDF RUP Zonevreemde jeugd- en sportinfrastructuur: grafisch verordenend plan - Meulegoor 199,6 KB PDF RUP Zonevreemde jeugd- en sportinfrastructuur: grafisch verordenend plan - Postelboer 181,4 KB PDF RUP Zonevreemde jeugd- en sportinfrastructuur: grafisch verordenend plan - Chiro Den Bemd 227,7 KB PDF RUP Zonevreemde jeugd- en sportinfrastructuur: grafisch verordenend plan - Chiro De Burcht 164,4 KB PDF RUP Zonevreemde jeugd- en sportinfrastructuur: grafisch verordenend plan - De Vraai 153,0 KB PDF RUP Zonevreemde jeugd- en sportinfrastructuur: grafisch verordenend plan - KLJ Bosberg 136,9 KB PDF RUP Zonevreemde jeugd- en sportinfrastructuur: stedenbouwkundige voorschriften 416,2 KB PDF RUP Zonevreemde bedrijven (fase 2): grafisch plan 2,1 MB PDF RUP Zonevreemde bedrijven (fase 2): stedenbouwkundige voorschriften 589,8 KB PDF RUP Recreatief knooppunt Biesputten: grafisch plan 370,0 KB PDF RUP Recreatief knooppunt Biesputten: stedenbouwkundige voorschriften 247,7 KB PDF PRUP RWZI Arendonk: kaarten 3,1 MB PDF PRUP RWZI Arendonk: stedenbouwkundige voorschriften 13,1 MB PDF RUP Containerpark: kaartenbundel 5,6 MB PDF RUP Containerpark: toelichtingsnota en stedenbouwkundige voorschriften 2,5 MB