In opdracht van het OCMW werd tussen 2018 en eind 2020 een masterplan opgemaakt voor de site van het OCMW tussen Vrijheid, Wolfseind en Bellekens, de zogenoemde zorgcampus, en de omgeving.

Het masterplan formuleert vanuit een grondige analyse, programma en visie een ruimtelijk kwaliteitsvol ontwerpvoorstel. Het plan biedt tegelijk een oplossing aan de parkeerbehoefte en maakt gefaseerde uitvoering mogelijk. Het masterplan zal de leidraad vormen voor de toekomstige verdere (her)ontwikkeling van de terreinen binnen het plangebied.

De volledige onderbouwing van het uiteindelijke ‘masterplan’ kan je nalezen in het eindrapport.

Het eindrapport werd na advies van de omgevingsraad en consultatie van de betrokken uit de omgeving goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 8 februari 2021.