In opdracht van de gemeente Arendonk werd voor de site van het voormalige voetbalveld van Verbroedering Arendonk, basisschool Sint-Jan en de Okidohal aan Kerkstraat een masterplan opgemaakt.

Het masterplan onderzocht hoe de gewenste uitbreiding van basisschool Sint-Jan kwalitatief, aangenaam en functioneel kan plaatsvinden op de site Kerkstraat.

In dit masterplan wordt een ‘totaalscenario’ beschreven. De volgende ruimtelijke concepten liggen daarvoor aan de basis:

 • Campusplein met school en publieke functies
 • Een site met een dorps- en landschapskant
 • Groene buffer rondom de site
 • Fiets- en wandelverkeer actief betrekken op de site, een publiek plein voor de gemeente, doorwaadbaarheid van de site
 • Flexibel masterplan met de mogelijkheid nieuwbouwschool in één fase of op te splitsen in verschillende fasen
 • Sporthal kan blijven tot een alternatieve optie voor Okido beschikbaar is.
 • Geheel: een volledige ontwikkeling met publieke functies

De krachtlijnen van het eigenlijke ‘masterplan’ zijn:

 • Aan het campusplein kan bebouwing van 2 tot maximaal 3 bouwlagen, op schaal van het dorp
 • Geen landbouwgrond opofferen voor parkeren, geen overbelasting van het openbaar domein
 • Voldoende ruimte voor onderwijs (en cultuur)
 • Duidelijk afleesbare ingang van de school
 • Landelijke gemeente: landelijk karakter in nieuwe school naar voor brengen.
 • Percentage publieke functie t.o.v. percentage school op de site kan geschoven worden afhankelijk van de nood.

Het volledige rapport kan je nalezen in de downloads hieronder.

De gemeenteraad keurde dit masterplan goed op 28 juni 2016.