Er is een nieuwe woonontwikkeling in voorbereiding op de site van de voormalige garage Fabri Car in Arendonk (binnengebied tussen Hovestraat, Papenvelden, Middelvelden en Koeistraat).

Er worden 15 nieuwe eengezinswoningen en een meergezinswoning met 17 appartementen en ondergrondse parkeergarage ontwikkeld waardoor het ontwerp zorgt voor een mix van woonvormen. Het plan houdt verder rekening met klimaatbestendig en kwaliteitsvol wonen met veel aandacht voor groen en waterneutraliteit.

Op 25 april 2024 vond een infomoment plaats voor de omwonenden, waarbij de geplande ontwikkeling werd toegelicht en er ruimte was voor individuele vragen naar aanleiding van de geplande woonontwikkeling.

De presentatie en plannen van het infomoment kan je hieronder raadplegen.

De omwonenden kunnen reacties en suggesties op de voorgestelde plannen bezorgen aan de dienst grondgebiedszaken. Dat kan aan het loket of per mail naar grondgebiedszaken@arendonk.be, ten laatste op donderdag 16 mei 2024. De reacties worden nadien gebundeld en besproken met de ontwerpers.