Onder de vorm van ontwerpend onderzoek en de opmaak van een masterplan werd in 2021 en 2022 nagegaan hoe het terrein, in eigendom van het gemeenschapsonderwijs, gelegen ten noorden van de Wamp en tussen Molenwiel en De Maaskens, in de toekomst ingericht kan worden. We deden daarvoor beroep op het stedenbouwkundig bureau 'Spatie maakt ruimte'.

Het terrein vormt een groengebied in de kern van Arendonk en kent een aanzienlijke watergevoeligheid.

Op 9 september 2021 werd het eerste resultaat van dat ontwerpend onderzoek voorgelegd aan de buurtbewoners, op 16 september 2021 werd advies gegeven door de omgevingsraad en op 21 oktober 2021 werd het resultaat besproken met het provinciebestuur. Nadien werden alle reacties van omwonenden en het advies van de omgevingsraad en de provincieraad verwerkt in het rapport.

Omwille van de verhuis van de school de 3master van Retie naar de site van basisschool Atlantis in Arendonk vanaf 1 september 2022, werd ervoor gekozen om de parkeerbehoefte van de school op te vangen op het terrein ten noorden van de Wamp. De voorziene bouwzone werd gewijzigd naar een groene parking die landschappelijk ingepast wordt in het park. Daarvoor werden ontwerprichtlijnen toegevoegd aan het masterplan.

Dit aangevulde masterplan werd op 21 juni 2022 opnieuw voorgelegd aan de buurtbewoners en de omgevingsraad. De presentatie van die avond vind je in de download hieronder. Op 12 september 2022 keurde de gemeenteraad het masterplan definitief goed. Het goedkeuringsbesluit en het definitieve masterplan kan je hieronder ook downloaden.

Voor meer informatie over het masterplan kan je contact opnemen met de dienst grondgebiedszaken.