De gemeente Arendonk zal in samenwerking met woonmaatschappij de Noorderkempen een masterplan laten opmaken voor een gedeelte van het woonuitbreidingsgebied Middelse Velden, gelegen tussen De Maalberg en Horststraat.

De opdracht voor de opmaak van dit plan start in het voorjaar van 2023 en wordt uitgevoerd door Blauwdruk Stedenbouw en Lama Landschapsarchitecten.

Zodra hierover meer informatie beschikbaar is, kan je die hier terugvinden.