Het lokaal bestuur maakt in samenwerking met woonmaatschappij De Noorderkempen en Wonen in Vlaanderen een masterplan op voor een gedeelte van het woonuitbreidingsgebied Middelse Velden, gelegen tussen De Maalberg en Horststraat.

Deze studieopdracht wordt uitgevoerd door Blauwdruk Stedenbouw en Lama Landschapsarchitecten.

Op 19 december 2023 vond een informatievergadering plaats voor de eigenaars in het woonuitbreidingsgebied en voor de buurtbewoners van Wippelberg, De Maalberg en Horststraat. De presentaties van die avond vind je onderaan deze pagina. Reacties kunnen bezorgd worden aan de dienst grondgebiedszaken tot 15 januari 2024.

In het voorjaar van 2024 zullen de reacties en informatie, die verkregen werden naar aanleiding van de informatievergadering, verwerkt worden en wordt het voorontwerp verder uitgewerkt en aangevuld tot een ontwerp van masterplan.

Dit plan zal ook nog voor advies worden voorgelegd aan de omgevingsraad.

We houden je via deze pagina op de hoogte van het verdere verloop van het planproces.