De Bouwmeester Scan is een tool voor lokale besturen die werk willen maken van een duurzamer en beter ruimtegebruik.

De tool is ontwikkeld door het Team Vlaams Bouwmeester. Een team van experten analyseert zelfstandig en op vraag van deelnemende steden en gemeenten hun ruimtelijke en beleidsmatige sterktes en zwaktes, brengt deze in kaart en reikt een toekomstbeeld aan met een waaier van zienswijzen, mogelijke projecten en ingrepen.

De gemeente Arendonk stelde zich hiervoor in 2018 kandidaat. Het eindrapport van de scan is beschikbaar op de website van de Vlaams Bouwmeester.

De scan geeft een brede kijk op de gemeente in al haar facetten en mogelijkheden. Doel van de Bouwmeester Scan is de gemeente bij te staan in de transitie naar een aangenamere, gezondere, beter uitgeruste en meer inclusieve leefomgeving, gekoppeld aan een zorgzamere en duurzamere omgang met het leefmilieu en met natuurlijke hulpbronnen. De gemeente zal de resultaten gebruiken als houvast en inspiratiebron voor het ruimtelijk beleid.