Van 7 juni tot en met 5 augustus 2021 organiseert het gemeentebestuur een publieke raadpleging over het RUP 'Cluster Weekendverblijven C1'.

Het doel van het RUP is om de zone aan de Rode Del die momenteel bestemd is als gebied voor verblijfsrecreatie, te herbestemmen naar woongebied met bos- en waterrijk karakter.

Het college van burgemeester en schepenen organiseert van 7 juni tot en met 5 augustus 2021 een publieke raadpleging over het RUP ‘Cluster Weekendverblijven C1'. In die periode kan je de start- en procesnota consulteren onderaan deze pagina en in het gemeentehuis.

Op de documenten kunnen reacties geformuleerd worden, uiterlijk op 5 augustus 2021 (laatste dag publieke raadpleging). Dat kan aangetekend per post (gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Vrijheid 29, 2370 Arendonk), via afgifte tegen ontvangstbewijs aan de balie van de dienst grondgebiedszaken of per mail naar grondgebiedszaken@arendonk.be.

Op donderdag 17 juni 2021 om 19.00 uur werd een digitaal participatiemoment georganiseerd. Onderaan deze pagina kan je deze vergadering herbekijken en de presentatie en het verslag downloaden.

We willen alle betrokkenen er graag informatief op wijzen dat deze publieke raadpleging een eerste stap is in een uitgebreide procedure. De uitkomst en het definitieve resultaat zullen pas op het einde gekend zijn.