Het gemeentebestuur is gestart met de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) dat de naam 'Kerkstraat' kreeg.

Het doel van dit RUP is om binnen het plangebied een aantal zonevreemdheidsproblematieken op te lossen, waaronder die van de basisschool, de sporthal, woningen aan Weversstraat en de drankenhandel.

Het plangebied is gelegen van Weversstraat tot aan drankenhandel Kempendrinks en vanaf Kerkstraat tot aan de Klotputtenloop.

Op 17 augustus 2023 keurde het college van burgemeester en schepenen de procesnota en de startnota van dit RUP goed. Beide rapporten werden bekendgemaakt tijdens een publieke raadpleging en adviesronde over het RUP, die liep van 4 september tot en met 2 november 2023.

Na de publieke raadpleging en adviesronde worden de resultaten ervan verwerkt in een scopingnota. Zodra deze scopingnota klaar is, wordt ze gepubliceerd op de website.

We willen alle betrokkenen er graag informatief op wijzen dat deze publieke raadpleging een eerste stap is in een uitgebreide procedure. De uitkomst en het definitieve resultaat zullen pas op het einde gekend zijn.