Het RUP Hoge Mauw werd goedgekeurd op 28 augustus 2008 en heeft betrekking op de uitbreiding van de industriezone Hoge Mauw met een lokaal bedrijventerrein van bruto 13,80 ha.

Het lokaal bedrijventerrein is gelegen aan de westzijde van Hoge Mauw, ter hoogte van de aansluiting met de gewestweg Huiskens. Het plangebied van het RUP omvat de huisnummers 1000 tot 1510.

In dit RUP werd ook de oostelijke omleidingsweg rond Arendonk, tussen Huiskens en Moerenstraat, geschrapt.