Het gemeentebestuur is gestart met de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) dat de naam ‘Wampe Bemden’ kreeg, genoemd naar de kadastrale ligging van het gebied.

Het plangebied is gelegen tussen Klavervelden en Brandstraat in het noorden en Bellekens en Kooiman in het zuiden.

Het doel van dit RUP is voornamelijk om de bestemming van het woonuitbreidingsgebied te schrappen en het gebied te herbestemmen naar een open ruimte bestemming.

Op 16 mei 2024 keurde het college van burgemeester en schepenen de procesnota en de startnota van dit RUP goed. Beide rapporten worden bekendgemaakt tijdens een publieke raadpleging en adviesronde over het RUP, die loopt van 1 juni tot en met 30 juli 2024.

Op donderdag 13 juni 2023 om 19.30 uur wordt een publiek participatiemoment georganiseerd in de zaal De Vloed (bibliotheek). Tijdens de infosessie worden de proces- en startnota toegelicht en kan je vragen stellen aan de ontwerpers van het plan.

Op de documenten kunnen reacties geformuleerd worden, uiterlijk op 30 juli 2024 (laatste dag publieke raadpleging). Dat kan aangetekend per post (gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Vrijheid 29, 2370 Arendonk), via afgifte tegen ontvangstbewijs aan de balie van de dienst grondgebiedszaken of per mail naar grondgebiedszaken@arendonk.be.

Sponsorlint