Het RUP is een uitbreiding op het eerder goedgekeurde BPA Zonevreemde bedrijven. Het RUP creëert een oplossingskader voor een aantal zonevreemde bedrijven in de gemeente.

Het RUP omvat 9 deelplannen:

  1. V-Trans nv – Bergen
  2. Kleinhandelslint Hertevelden
  3. Frans Janssen bvba – Hertevelden
  4. AGBb – Huiskens
  5. Jef Proost bvba – Kerkstraat
  6. Vic Seghers bvba – Kloosterbaan
  7. Eigenbak bvba – Leeuwerfstraat
  8. Dirk Maris nv – Roobeek
  9. Jacobs Lydia - Roobeek