Mobika optimaliseerde de coördinatie en de verkeersveiligheid op en rond 2 specifieke bedrijventerreinen: de Hoge Mauw in Arendonk en het Kempisch Bedrijven Park in Hapert/Bladel (Nederland).

De tijd dat Arendonk een eenvoudig plattelandsdorp was in de grensstreek ligt ver achter ons. Arendonk is uitgegroeid tot een economische pool met een industriegebied dat meer dan 1 000 mensen tewerkstelt. Om verdere economische ontwikkeling te bevorderen werd in Arendonk de jongste jaren sterk geïnvesteerd in mobiliteit.

Het Mobikaproject was mede de stimulans om de veiligheid van de toegang naar het industriepark te verbeteren. Ook de mobiliteitssituatie in het centrum van de gemeente werd verbeterd en ontlast door de bouw van een nieuwe op- en afrittencomplex in Hapert.

Door Mobika werd de parallelle grensoverschrijdende aanpak van het parkmanagement in zowel de Hoge Mauw in Arendonk als in het Kempische bedrijvenpark in Hapert in gang gezet. Dat leidde niet alleen tot een boost in het parkmanagement, maar ook in de communicatie tussen de bedrijven die in de toekomst alleen maar kan toenemen.

Naast een oplossing voor die projectelementen die rechtstreeks door Interreg werden gesubsidieerd, zorgt Mobika ook nog mee voor de realisatie van enkele andere projectonderdelen: de vrachtwagenparkings in Hapert en op de grensovergang in Postel, maar vooral voor de nieuwe rechtstreekse aansluiting op de parallelweg van de E34 van de industriezone Hoge Mauw voor het verkeer richting Antwerpen.

Het draaiboek van het project en de bijlagen kan je hieronder bekijken.

PDF Draaiboek Mobika 2,9 MB PDF Bijlage 1 1 Overzichtsplan Kempisch Bedrijven Park KBP 5,5 MB PDF Bijlage 1 2 Overzichtsfoto KLC 87,9 KB PDF Bijlage 2 Rapport EUR KBP mrt 08 833,0 KB PDF Bijlage 3 Civil Support Overzichtstekening KLC 2,6 MB PDF Bijlage 4 1 LABEL European Truck Park Area Certification 76,5 KB PDF Bijlage 4 2 Press Release Truck Parkings Annex1 categories LABEL 116,6 KB PDF Bijlage 4 3 Europa is klaar om de veiligheid van vrachtwagenparkings te verbeteren Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie 100,2 KB PDF Bijlage 5 Certificaat level 4 2014 229,5 KB PDF Bijlage 6 situatie Oude toegangsweg bedrijvenzone Punt 6 53,9 KB PDF Bijlage 7 1 Arendonk Hoge Mauw RUP 145,9 KB PDF Bijlage 7 2 Arendonk Hoge Mouw1 RUP 1,4 MB PDF Bijlage 8 Grondplan toegangsweg Industriezone Hoge Mauw 1,7 MB PDF Bijlage 8 2 Kruispunt N118 Nieuwe toegangsweg 133,8 KB PDF Bijlage 9 Parkmanagement Brief college BTM 63,4 KB PDF Bijlage 10 Parkmanagement Aankondiging bedrijfsbezoeken Equete 262,7 KB PDF Bijlage 11 Parkmanagement Verslag grensoverschrijdend parkmanagement 15,5 KB PDF Bijlage 12 1 1 Brief uitnodiging 1e infomoment Hoge Mauw 020513 827,6 KB PDF Bijlage 12 1 3 1e Infomoment Mobika 2013 05 02 294,7 KB PDF Bijlage 12 2 1 Brief uitnodiging 2e infomoment Hoge Mauw 070214 829,1 KB PDF Bijlage 12 2 2 NIEUWE DATUM tweede infomoment bedrijventerreinmanagement Hoge Mauw 82,3 KB PDF Bijlage 12 2 3 2e infomoment mobika 21 februari 2014 231,5 KB PDF Bijlage 12 2 4 Verslag infomoment Hoge Mauw 21 februari 2014 20,3 KB PDF Bijlage 13 1 Parkmanagement Installatie werkgroep mobiliteit Hoge Mauw 25,9 KB PDF Bijlage 13 2 Parkmanagement Mail veilige bedrijvenzone Hoge Mauw oktober 2013 314,1 KB PDF Bijlage 13 3 Parkmanagement Verslag WG mobiliteit Hoge Mauw 3 oktober 2013 333,1 KB PDF Bijlage 13 4 Parkmanagement Verslag WG mobiliteit Hoge Mauw 19 juni 2013 def 27,2 KB PDF Bijlage 14 Parkmanagement Fotos nieuwe situatie bewegwijzering 864,0 KB PDF Bijlage 15 Parkmanagement Nieuwsbrief OBGB 108,9 KB