IMG 4515

Op donderdag 3 augustus 2023 ondertekende het lokaal bestuur de akte voor de aankoop van een deel van het terrein van het gemeenschapsonderwijs GO! tussen De Maaskens en Molenwiel, ten noorden van de rivier Wamp.

Enkele jaren geleden gaf het GO! aan dat ze het braakliggend terrein tussen De Maaskens en Molenwiel wilde verkopen.

Het lokaal bestuur maakte naar aanleiding daarvan eerst een stedenbouwkundig masterplan op voor het terrein. Uit dat plan bleek dat een deel van het terrein onbebouwbaar is omdat het een overstromingsgebied vormt langs de waterloop van de Wamp.

Het lokaal bestuur bereikte een akkoord voor de aankoop van een deel van het terrein. Het gaat om een oppervlakte van 8 705 m². De rest van het terrein blijft eigendom van het GO! en wordt omgevormd tot een groene parking voor het schoolpersoneel en voor leerlingenvervoer. Deze parking is nodig nadat school de 3master in september 2022 van Retie naar Arendonk verhuisde.

Voor de aankoop en de inrichting van het terrein diende het lokaal bestuur een subsidieaanvraag in voor de realisatie van een groenblauw dooraderingsproject. De Vlaamse overheid kende een subsidie van 200 000 euro toe.

Deze subsidie wordt niet alleen gebruikt voor de aankoop van het terrein, maar ook voor de inrichting ervan. Het wandelnetwerk door de kern van Arendonk langs de Wamp zal uitgebreid worden, verder zal het terrein ingericht worden als waterrijk parkgebied met een overstromings- en moeraszone van 2 900 m² voor de Wamp.

Het terrein heeft in het gewestplan de bestemming woongebied, maar op deze manier wordt het gevrijwaard van bebouwing en behouden als groenzone in het centrum van Arendonk.

Sponsorlint