328688919 863552574944393 4158087348112280967 n

De gemeentelijke cultuurcel is op zoek naar een nieuwe voorzitter!

De cultuurcel is een fijne groep vrijwilligers die een zes- tot achttal keer per jaar in kleine groep nadenkt over de verschillende aspecten van het cultuurbeleid. Deze ‘denktank’ heeft als doel cultuur (in de ruime zin van het woord) in Arendonk te adviseren en te activeren.

Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die de taak van voorzitter op zich wil nemen en die samen met ons zijn of haar schouders wil zetten onder het cultuurbeleid in Arendonk.

Heb je interesse om je te engageren? Neem dan contact op met Eva Verbeek via 014 40 90 99 of eva.verbeek@arendonk.be.