Hier vind je informatie over Diftar, het recyclagepark, afvalzakken, asbest, zwerfvuil en sluikstort ...