De aanwezigheid van asbest in en rond woningen houdt gezondheidsrisico’s in. Ook in onze gemeente zijn er nog veel gebouwen waarvan de daken en gevels bestaan uit asbestcementleien of golfplaten.

Asbest werd vroeger veel gebruikt in zeer uiteenlopende toepassingen. Mogelijk ook in of rond jouw woning. Je vindt asbest bijvoorbeeld in cementgolfplaten, dakleien, gevelleien of bloembakken.

Sinds 1998 is het gebruik en hergebruik van asbest en materiaal dat asbest bevat, verboden. Er werd immers ontdekt dat het inademen van asbestvezels ernstige gevolgen kan hebben voor de gezondheid. Gevolgen die pas jaren later aan het licht komen.

Moet je je nu zorgen maken?

Nee. Asbesthoudend materiaal levert vooral gevaar op als het op de verkeerde manier verwijderd of bewerkt wordt. Als je thuis ergens asbesthoudend materiaal aantreft, reageer dan niet overhaast maar analyseer de situatie aandachtig. Hoe groot is het risico dat er asbestvezels vrijkomen? Gaat het om hechtgebonden asbest in goede staat? In dat geval is het risico minimaal en kan je alles gerust laten zitten. Gaat het daarentegen om ongebonden asbest of hechtgebonden asbest in slechte staat? Dan is het tijd om maatregelen te treffen.

Op de website van OVAM vind je alle informatie over asbest. Je vindt er een leidraad om verantwoord om te gaan met asbest en onnodige gezondheidsrisico’s te vermijden.

Waar kan je met je asbestafval terecht?

In het recyclagepark kan je terecht met hechtgebonden asbesthoudend bouw- en sloopafval. De eerste 10 golfplaten, of hun equivalent, per gezin per jaar zijn gratis. Bijkomende hoeveelheden zijn betalend, dit kost 3 euro per geschatte m2.

Verplicht verpakt aanleveren

Sinds augustus 2020 moet asbest verpakt aangeleverd worden.

Grote stukken asbestafval, zoals golfplaten, verpak je best in doorzichtige plastic folie. Gebruik folie van minstens 100 micron (0,1 millimeter dik). Deze folie vind je onder andere in doe-het-zelfwinkels. Sluit goed af met een stevige plakband. Om de verpakte asbest hanteerbaar te houden, wordt gevraagd om het aantal platen te beperken tot maximaal 2 golfplaten per pak.

Kleinere stukken asbestafval, zoals leien, kan je ook in transparante plastic zakjes verpakken. Verpak ze 2 keer in plastic zakken en sluit goed af met een stevige plakband.

De plastic folie of plastic zakjes moeten altijd transparant zijn.

Niet-hechtgebonden asbest

Zijn er in je huis ook niet-hechtgebonden toepassingen aanwezig, zoals leidingisolatie, asbesthoudend bezettingsmateriaal, onderlaag voor vinylvloerbedekking …, contacteer dan zeker een erkend asbestsaneringsdeskundige als je dit wil verwijderen. Zij kunnen je met raad en daad bijstaan om alles veilig te verwijderen.

Een lijst van erkende asbestverwijderaars vind je op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Broninzameling hechtgebonden asbest

In samenwerking met IOK loopt een project om het aanwezige asbest in onze gemeente versneld af te bouwen. Hiervoor loopt een broninzameling waarbij het verwijderde asbest opgehaald wordt met een huis-aan-huisinzameling.

Zowel voor kleine hoeveelheden als voor grote oppervlakten aan asbest kan je beroep doen op deze broninzameling.

Alle informatie hierover vind je op de website van IOK.