De ophaling van restafval en gft gebeurt volgens het Diftarsysteem. Diftar is de afkorting van ‘gedifferentieerd tarief’ en past het eerlijke principe ‘de vervuiler betaalt’ toe. Het afval dat je aanbiedt, wordt gewogen. Naarmate je minder afval meegeeft, zal je minder betalen.

Container voor restafval en gft

Elk gezin heeft een grijze container voor restafval. Je hebt de keuze tussen een gewone container van 120 liter of een grote van 240 liter (via de gratis Diftar informatielijn: 0800 97 687). Een kleine container van 40 liter kan enkel aangevraagd worden voor appartementen, studio’s, aaneensluitende bebouwing, serviceflats, bejaardenwoningen en huizen die verder dan 150 meter van de reguliere ophaalronde liggen. Een kleine container aanvragen kan aan het onthaal van het gemeentehuis.

Als je dat wil, kan je ook een groene Diftarcontainer voor gft nemen. Het standaardformaat is 120 liter. Een kleine container van 40 liter kan enkel aangevraagd worden voor appartementen, studio’s, aaneensluitende bebouwing, serviceflats, bejaardenwoningen en huizen die verder dan 150 meter van de reguliere ophaalronde liggen. Een kleine container aanvragen kan aan het onthaal van het gemeentehuis.

Een gft-container via Diftar is niet verplicht. Als je zelf composteert, kan je de groene Diftarcontainer opzeggen via de gratis Diftar informatielijn (0800 97 687).

Betaling

Elk gezin moet vooraf een voorschot storten op de Diftarrekening van de gemeente. De eerste betalingsuitnodiging bedraagt 70 euro per aansluitpunt. Bij elke lediging wordt een bedrag van dit saldo afgetrokken: 0,28 euro per kg restafval en 0,10 euro per kg gft. Maandelijks wordt ook een vast bedrag afgehouden: 2,50 euro voor een restafvalcontainer en 1,50 euro voor een gft-container.

Zodra het saldo onder het drempelbedrag van 10 euro komt, krijg je een nieuwe betalingsuitnodiging. Het bedrag daarvan is bepaald op basis van jouw gemiddeld verbruik de afgelopen 3 maanden, zodat je ongeveer 1 jaar toekomt. Op elke betalingsuitnodiging staat ook een gedetailleerd overzicht van alle ledigingen.

Reparatie of vervanging van een container

Als je container tijdens de ophaling beschadigd werd, kan je contact opnemen met de Diftar informatielijn (0800 97 687). Er wordt dan een afspraak gemaakt voor de herstelling of vervanging van de container. Deze herstelling of vervanging is gratis. Enkel als de container door toedoen van de gebruiker onbruikbaar is geworden (bv. de container is gesmolten doordat de gebruiker er hete as in deponeerde), wordt voor de herstelling of vervanging de werkelijke schade aangerekend.

Container vergrendelen

Ervaring met Diftar leert ons dat er weinig tot geen misbruik is. Als je je container toch wil afsluiten, kan je een slot laten plaatsen. Hiervoor betaal je eenmalig een bedrag van 35 euro. Het slot kan enkel door de gebruiker en door de ophaaldienst geopend worden. Een slot aanvragen kan via de gratis Diftar informatielijn (0800 97 687).

Toelage Diftar omwille van medische redenen

Het lokaal bestuur voorziet een toelage van 42 euro per jaar voor personen die om medische redenen een grotere afvalproductie hebben. Deze toelage moet aangevraagd worden met een medisch attest.

Eens de toelage aangevraagd is, wordt die nadien automatisch jaarlijks toegekend als blijkt dat de rechthebbende nog in Arendonk woont.

Toelage Diftar voor kinderen tussen 0 en 3 jaar

Het lokaal bestuur voorziet een toelage van 28 euro per jaar voor elk kind dat op 1 januari jonger is dan 3 jaar. Deze toelage wordt automatisch toegekend.

Toelage Diftar kinderopvang

Het lokaal bestuur voorziet een toelage van 14 euro per jaar voor elke kinderopvangplaats. Deze toelage wordt automatisch toegekend.