20230306 120733

Om de biodiversiteit in en de recreatieve waarde van onze gemeente te verhogen, werd dit voorjaar inspraak gevraagd over de natuurlijke herinrichting van het polyvalent speelplein in Bosvelden. Inwoners konden via een online formulier hun voorkeuren, ideeën en opmerkingen doorgeven.

De resultaten van deze vragenlijst werden gebundeld en voorgesteld op 1 juni. Tijdens deze infovergadering werd er ook inspraak gevraagd over het voorlopige ontwerp.

Het definitieve ontwerp voorziet in een speelbos, een hondenlosloopzone en een klein voetbalveld. Er worden natuurlijke speelelementen voorzien, zoals boomstammen en een klimrek. Verschillende inheemse struik- en boomsoorten zullen het speelplein een hoge biodiversiteitswaarde en een natuurlijk karakter geven.

De start van de werken is voorzien in 2024. De aanplant zal in het najaar van 2024 plaatsvinden.

Definitief ontwerp Bosvelden