Wie zetelt in de raad voor maatschappelijk welzijn? Wat zijn de bevoegdheden?

Gemeenteraad

Bevoegdheden

Het OCMW wordt bestuurd door de raad voor maatschappelijk welzijn, ook wel OCMW-raad genoemd.

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het algemene beleid vast voor OCMW Arendonk en bestuurt op hoofdlijnen. Hij houdt zich dus niet bezig met de dagelijkse gang van zaken, dat is de taak van het vast bureau en het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Samenstelling

De leden van de raad voor maatschappelijk welzijn zijn dezelfde als die van de gemeenteraad.

Alek Dom is de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Vergaderkalender

De raad voor maatschappelijk welzijn vergadert één keer per maand op dezelfde dag als de gemeenteraad.

De vergaderingen gaan door in de raadzaal van het gemeentehuis.

De vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn zijn openbaar. Enkel de besprekingen die over personen gaan, worden achter gesloten deuren gehouden tijdens een besloten zitting.

Data raad voor maatschappelijk welzijn 2024

 • maandag 12 februari
 • maandag 11 maart
 • maandag 8 april
 • maandag 13 mei
 • maandag 24 juni
 • maandag 9 september
 • maandag 14 oktober
 • maandag 18 november
 • maandag 9 december

Agenda, zittingsverslag en besluiten

Sinds 1 januari 2020 zijn de dagorde, de besluitenlijst, het zittingsverslag, de reglementen en verordeningen en de andere openbare besluiten van de raad voor maatschappelijk welzijn terug te vinden in de raadpleegomgeving van Arendonk. Informatie over zittingen vóór 2020 kan je opvragen via het secretariaat van de gemeente: secretariaat@arendonk.be.

Sinds april 2021 wordt van het openbaar gedeelte van de raadszitting een audio-opname (met tijdsindeling) gemaakt. Dat geldt als zittingsverslag.

Niet gevonden wat je zocht? Een besluit is enkel beschikbaar wanneer dit vatbaar is voor openbaarmaking. Als je het gewenste document niet terugvindt, kan je dit opvragen via het secretariaat van de gemeente: secretariaat@arendonk.be of 014 40 90 63.

Klacht indienen tegen een besluit? De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de provinciegouverneur staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op de lokale besturen. Zij kunnen beslissingen van lokale besturen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden. Op www.lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer kom je meer te weten over het indienen van een klacht bij de toezichthoudende overheid.

Audioverslag

Hieronder kan je de audioverslagen van de afgelopen raden bekijken. Rechts bovenaan kan je in de playlist de raad aanklikken die je wil bekijken.

Je kan de zittingen ook rechtstreeks op YouTube bekijken. Klik daarvoor links onderaan op ‘bekijken op YouTube’. De meest recente zitting opent op YouTube in een nieuw tabblad. Links in het scherm kan je de playlist van het lokaal bestuur zien, met daarin alle andere audioverslagen.

Elk audioverslag heeft sinds april 2021 ook een tijdsaanduiding. Als je onder de video klikt op ‘Meer weergeven’, krijg je alle agendapunten te zien met bijhorende tijdsaanduiding. Klik op de tijdsaanduiding om de bespreking van het betreffende punt te bekijken.

Abonnement agenda

Het is mogelijk een abonnement te nemen op de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn:

 • per mail
 • op papier per post

Je neemt hiervoor contact op met het secretariaat via 014 40 90 63 of secretariaat@arendonk.be.

Je kan de agenda ook steeds terugvinden in de raadpleegomgeving.