Wie zetelt in de gemeenteraad? Wat zijn de bevoegdheden?

Gemeenteraad

Door de uitzonderlijke omstandigheden ten gevolge van het coronavirus, heeft het gemeentebestuur beslist dat de vergaderingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 8 november 2021 in zaal De Garve doorgaan in plaats van in de raadzaal van het gemeentehuis. Pers en publiek mag aanwezig zijn tijdens de openbare zitting.

De agenda voor de zitting vind je in de raadpleegomgeving.

Bevoegdheden

De gemeenteraad is het belangrijkste bestuursorgaan van de gemeente. De raad regelt alles wat van gemeentelijk belang is, tenzij de bevoegdheid is toegewezen aan een ander orgaan van de gemeente.

De gemeenteraad stelt het algemene beleid vast voor de gemeente Arendonk en bestuurt de gemeente op hoofdlijnen. Hij houdt zich dus niet bezig met de dagelijkse gang van zaken, dat is de taak van het college van burgemeester en schepenen. De gemeenteraad kan het college wel controleren bij het uitvoeren van het beleid.

Samenstelling

De gemeenteraad bestaat uit 23 raadsleden die rechtstreeks worden verkozen voor een periode van 6 jaar.

Alek Dom is de voorzitter van de gemeenteraad.

Vergaderkalender

De gemeenteraad vergadert minstens 10 keer per jaar, in principe elke 2de maandag van de maand om 20.00 uur. Als die dag een feestdag is, wordt de zitting met 1 week opgeschoven. In juli en augustus is er geen gemeenteraadszitting.

De vergaderingen van de gemeenteraad gaan door in de raadzaal van het gemeentehuis.

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. Enkel de besprekingen die over personen gaan, worden achter gesloten deuren gehouden tijdens een besloten zitting.

Data gemeenteraad 2021

 • maandag 11 januari
 • maandag 8 februari
 • maandag 8 maart
 • maandag 12 april
 • maandag 10 mei
 • maandag 28 juni
 • maandag 13 september
 • maandag 11 oktober
 • maandag 8 november
 • maandag 13 december

Agenda, zittingsverslag en besluiten

Sinds 1 januari 2020 zijn de dagorde, de besluitenlijst, het zittingsverslag, de reglementen en verordeningen en de andere openbare besluiten van de gemeenteraad terug te vinden in de raadpleegomgeving van Arendonk.

Sinds april 2021 wordt van het openbaar gedeelte van de raadszitting een audio-opname (met tijdsindeling) gemaakt. Dat geldt als zittingsverslag.

Informatie over zittingen vóór 2020 vind je onder ‘Archief’.

Niet gevonden wat je zocht? Een besluit is enkel beschikbaar wanneer dit vatbaar is voor openbaarmaking. Als je het gewenste document niet terugvindt, kan je dit opvragen via het secretariaat van de gemeente: secretariaat@arendonk.be of 014 40 90 63.

Klacht indienen tegen een besluit? De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de provinciegouverneur staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op de lokale besturen. Zij kunnen beslissingen van lokale besturen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden. Op www.lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer kom je meer te weten over het indienen van een klacht bij de toezichthoudende overheid.

Videoverslag

Via bovenstaande link kom je op ons YouTube-kanaal. Vanaf april 2021 hebben de videoverslagen tijdsaanduidingen. Onder de video klik je op 'Meer weergeven'. Dan krijg je alle agendapunten te zien met bijhorende tijdsaanduiding. Klik op de tijdsaanduiding om de bespreking van het betreffende punt te bekijken.

Audioverslag

Abonnement agenda

Het is mogelijk een abonnement te nemen op de agenda van de gemeenteraad:

 • digitaal per mail
 • op papier per post

Je neemt hiervoor contact op met het secretariaat via 014 40 90 63 of secretariaat@arendonk.be.

Je kan de agenda ook steeds terugvinden in de raadpleegomgeving.