Wie zetelt in het bijzonder comité voor de sociale dienst? Wat zijn de bevoegdheden?

Bijzonder comite voor de sociale dienst

Bevoegdheden

Het bijzonder comité voor de sociale dienst neemt beslissingen over de toekenning, terugvordering, herziening en schorsing van individuele steun op het vlak van de maatschappelijke dienstverlening en de maatschappelijke integratie.

Het bijzonder comité voor de sociale dienst vergadert 2-wekelijks in besloten zitting.

Samenstelling

Het bijzonder comité voor de sociale dienst bestaat uit 6 leden en een voorzitter en wordt gekozen door de raad voor maatschappelijk welzijn.