De algemeen directeur is de hoogste ambtenaar bij de gemeente en het OCMW. Hij staat aan het hoofd van het personeel en staat in voor de leiding, organisatie en coördinatie van de administratie.

De algemeen directeur is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de dossiers die aan de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn, het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau worden voorgelegd. Hij woont de vergaderingen van de beleidsorganen bij, is verantwoordelijk voor de opmaak van de notulen en voor de verdere afhandeling van de dossiers.

Daarnaast ondertekent hij mee alle stukken die uitgaan van de gemeente en het OCMW, zoals briefwisseling en besluiten van de beleidsorganen.

De algemeen directeur adviseert de beleidsorganen op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak. Hij is voorzitter van het managementteam. Hij is ook secretaris van de raad van bestuur en het directiecomité van het autonoom gemeentebedrijf Arendonk (AGB Arendonk).

Als schakel tussen politiek en administratie zorgt hij voor de continuïteit van het lokaal beleid.

Contact

Algemeen directeur
Vrijheid 29
2370 Arendonk

014 40 90 62
0476 95 54 33
kris.wouters@arendonk.be

Toon op kaart

Openingsuren

Na telefonische afspraak via het secretariaat.

Sluitingsdagen

Ma. 2 november 2020
Wo. 11 november 2020
Do. 24 december 2020
Vr. 25 december 2020
Do. 31 december 2020
Vr. 1 januari 2021
Ma. 5 april 2021
Do. 13 mei 2021
Ma. 24 mei 2021
Wo. 21 juli 2021
Alle sluitingsdagen

Medewerkers