Wie zetelt in het vast bureau? Wat zijn de bevoegdheden?

College van burgemeester en schepenen

Bevoegdheden

Het vast bureau behandelt zaken van dagelijks bestuur van het OCMW.

Het vast bureau vergadert wekelijks (op donderdagnamiddag) onder voorzitterschap van de burgemeester. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Samenstelling

De leden van het vast bureau zijn dezelfde als die van het college van burgemeester en schepenen.

 • Kristof Hendrickx

  Kristof Hendrickx (N-VA)

  burgemeester - bevoegd voor algemeen beleid (interne organisatie, inspraak & participatie, SLIM Arendonk (IT), kerkbesturen, begraafplaatsen), veiligheid (politie, brandweer, DGH, noodplanning), burgerlijke stand, vergunningen & handhaving

 • Luc-Bouwen

  Luc Bouwen (iedereen 2370)

  1ste schepen - bevoegd voor openbare werken, lokale economie en mobiliteit

 • An Hermans

  An Hermans (N-VA)

  2de schepen, voorzitter AGB - bevoegd voor sport, cultuur, erfgoed, toerisme en dierenwelzijn

 • Kenny Viskens

  Kenny Viskens (N-VA)

  3de schepen - bevoegd voor financiën, omgeving en duurzaamheid

 • Rob-Blockx

  Rob Blockx (iedereen 2370)

  4de schepen - bevoegd voor jeugd, gezin, kinderopvang & onderwijs, communicatie & public relations

 • Marina Gys

  Marina Gys (N-VA)

  5de schepen, voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst - Lokaal Sociaal Beleid: ouderenbeleid, volksgezondheid, andersvaliden, buurtwerking, ontwikkelingssamenwerking, wonen, sociale economie

Besluiten

Sinds 1 januari 2020 zijn de besluitenlijsten en de reglementen en verordeningen van het vast bureau terug te vinden in de raadpleegomgeving van Arendonk.

Niet gevonden wat je zocht? Een besluit is enkel beschikbaar wanneer dit vatbaar is voor openbaarmaking. Als je het gewenste document niet terugvindt, kan je dit opvragen via het secretariaat van de gemeente: secretariaat@arendonk.be of 014 40 90 63.

Klacht indienen tegen een besluit? De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de provinciegouverneur staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op de lokale besturen. Zij kunnen beslissingen van lokale besturen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden. Op www.lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer kom je meer te weten over het indienen van een klacht bij de toezichthoudende overheid.