Wie een motorvoertuig bestuurt in een lidstaat van de EU moet beschikken over een geldig rijbewijs.

Inhoud

Om een bromfiets, moto, auto, vrachtwagen of autobus te besturen op de openbare weg moet je in het bezit zijn van een rijbewijs.

Een Europees rijbewijs is een document in de vorm van een bankkaart waarmee een bestuurder van een gemotoriseerd voertuig kan aantonen dat hij/zij beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen.

Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Het Europees rijbewijs is geldig in alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en in de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen. Het Europees rijbewijs is 10 jaar geldig.

Alle sinds 1967 uitgereikte papieren rijbewijzen zijn nog geldig tot 2033 (op voorwaarde dat de foto nog gelijkend is en dat het rijbewijs niet beschadigd is).

Voorwaarden

Als je een rijbewijs wil behalen, moet je slagen voor een theoretisch en een praktisch examen. Voor de rijopleiding kan je kiezen uit een vrije opleiding met een voorlopig rijbewijs en/of een opleiding in een rijschool. In bepaalde gevallen is een opleiding in een rijschool verplicht.

Procedure

Je kan je rijbewijs aanvragen bij het gemeentebestuur. Je komt hiervoor persoonlijk langs bij de dienst burgerzaken met de nodige documenten.

Wat meebrengen

  • je identiteitskaart;
  • een recente pasfoto (max. 6 maanden oud), als de foto op je elektronische identiteitskaart niet meer gelijkend is of als je een andere foto op je rijbewijs wil;
  • voorlopig rijbewijs;
  • document (attest van slagen) afgeleverd door het examencentrum;
  • voor categorie C en D: medisch attest en eventueel attest van vakbekwaamheid.

Bedrag

20 euro

Hernieuwing of omwisseling (Europees) rijbewijs

Als je jouw papieren rijbewijs wil omruilen naar een bankkaartmodel, kan je daarvoor terecht bij de dienst burgerzaken.

Uitgebreide info vind je bij: Hernieuwing of omwisseling (Europees) rijbewijs.

Verlies of diefstal rijbewijs

In geval van verlies of diefstal van je huidige rijbewijs kan je een nieuw rijbewijs aanvragen op basis van je reeds behaalde categorieën.

Uitgebreide info vind je bij: Verlies of diefstal rijbewijs.