Wat te doen bij verlies of diefstal van je rijbewijs?

Inhoud

In geval van verlies of diefstal van je huidige rijbewijs kan je een nieuw rijbewijs aanvragen op basis van je reeds behaalde categorieën.

Procedure

Na verlies of diefstal van je rijbewijs doe je best zo snel mogelijk aangifte bij de politie. Je krijgt daar een formulier waarmee je een nieuw rijbewijs kan aanvragen.

Je vraagt het rijbewijs aan in de gemeente waar je bent ingeschreven in het bevolkingsregister. Je komt hiervoor persoonlijk langs bij de dienst burgerzaken met de nodige documenten.

Wat meebrengen

  • je identiteitskaart;
  • een recente pasfoto (max. 6 maanden oud), als de foto op je elektronische identiteitskaart niet meer gelijkend is;
  • het attest van verlies of diefstal van het rijbewijs, ingevuld door de politie.

Bedrag

20 euro