Als je jouw papieren rijbewijs wil omruilen naar een bankkaartmodel, kan je daarvoor terecht bij de dienst burgerzaken.

Inhoud

Alle sinds 1967 uitgereikte papieren Belgische rijbewijzen zijn nog geldig tot 2033 (op voorwaarde dat de foto nog gelijkend is en dat het rijbewijs niet beschadigd is).

Als je jouw papieren rijbewijs wil omruilen naar een bankkaartmodel kan je daarvoor terecht bij de dienst burgerzaken.

Als je jouw rijbewijs in bankkaartmodel wil vernieuwen, zijn hiervoor verschillende mogelijkheden:

  • hernieuwing medische geschiktheid groep 1 voor categorieën A en B;
  • administratieve hernieuwing bij het verlopen van de geldigheidsduur van je rijbewijs voor categorieën A en B;
  • hernieuwing medische geschiktheid groep 2 voor categorieën C, D en bezoldigd vervoer;
  • hernieuwing vakbekwaamheid (code 95) voor categorieën C en D.

Je kan deze hernieuwing slechts 3 maanden vóór de vervaldatum van je rijbewijs aanvragen.

Procedure

Je vraagt je rijbewijs aan bij het gemeentebestuur. Je komt hiervoor persoonlijk langs bij de dienst burgerzaken met de nodige documenten.

Wat meebrengen

  • je identiteitskaart;
  • je huidige rijbewijs;
  • een recente pasfoto (max. 6 maanden oud), als de foto op je elektronische identiteitskaart niet meer gelijkend is of als je een andere foto op je rijbewijs wil;
  • eventueel een medisch attest (groep 1 en/of groep 2);
  • eventueel een attest vakbekwaamheid (code 95).

Bedrag

20 euro

Uitzonderingen

Het rijbewijs is gratis als je al een rijbewijs hebt gehad op basis van een rijgeschiktheidsattest groep 1 (vernieuwing rijbewijs om medische redenen). Breng in dat geval steeds een nieuw medisch attest groep 1 mee bij de aanvraag van een nieuw rijbewijs.