Wie zetelt in het directiecomité AGB? Wat zijn de bevoegdheden?

Bevoegdheden

Het directiecomité is belast met het dagelijks bestuur en met de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur. Het directiecomité is ook bevoegd voor alle materies die door de raad van bestuur worden gedelegeerd.

Het directiecomité vergadert wekelijks (op donderdagnamiddag). Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Samenstelling

Het directiecomité bestaat uit de leden van het college van burgemeester en schepenen en wordt aangesteld door de raad van bestuur.

An Hermans is de voorzitter van het directiecomité.

De algemeen directeur van gemeente en OCMW, Kris Wouters, is secretaris van het directiecomité.

Besluiten

Wie inzage wil in de notulen van het directiecomité kan dat schriftelijk vragen via het secretariaat van de gemeente: secretariaat@arendonk.be. Gelieve zo precies mogelijk te omschrijven welk besluit je wil inzien.