Wie zetelt in het directiecomité AGB? Wat zijn de bevoegdheden?

Bevoegdheden

Het directiecomité is belast met het dagelijks bestuur en met de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur. Het directiecomité is ook bevoegd voor alle materies die door de raad van bestuur worden gedelegeerd.

Het directiecomité vergadert wekelijks (op donderdagnamiddag). Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Samenstelling

Het directiecomité bestaat uit de leden van het college van burgemeester en schepenen en wordt aangesteld door de raad van bestuur.

An Hermans is de voorzitter van het directiecomité.

De algemeen directeur van gemeente en OCMW, Kris Wouters, is secretaris van het directiecomité.

 • An Hermans

  An Hermans (N-VA)

  2de schepen, voorzitter AGB - bevoegd voor sport, cultuur, erfgoed, toerisme en dierenwelzijn

 • Kristof Hendrickx

  Kristof Hendrickx (N-VA)

  burgemeester - bevoegd voor algemeen beleid (interne organisatie, inspraak & participatie, SLIM Arendonk (IT), kerkbesturen, begraafplaatsen), veiligheid (politie, brandweer, DGH, noodplanning), burgerlijke stand, vergunningen & handhaving

 • Luc-Bouwen

  Luc Bouwen (iedereen 2370)

  1ste schepen - bevoegd voor openbare werken, lokale economie en mobiliteit

 • Kenny Viskens

  Kenny Viskens (N-VA)

  3de schepen - bevoegd voor financiën, omgeving en duurzaamheid

 • Rob-Blockx

  Rob Blockx (iedereen 2370)

  4de schepen - bevoegd voor jeugd, gezin, kinderopvang & onderwijs, communicatie & public relations

 • Marina Gys

  Marina Gys (N-VA)

  5de schepen, voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst - Lokaal Sociaal Beleid: ouderenbeleid, volksgezondheid, andersvaliden, buurtwerking, ontwikkelingssamenwerking, wonen, sociale economie

Besluiten

Wie inzage wil in de notulen van het directiecomité kan dat schriftelijk vragen via het secretariaat van de gemeente: secretariaat@arendonk.be. Gelieve zo precies mogelijk te omschrijven welk besluit je wil inzien.