Wie zetelt in het college van burgemeester en schepenen? Wat zijn de bevoegdheden?

College van burgemeester en schepenen

Bevoegdheden

De uitvoering van het beleid en het dagelijks bestuur van de gemeente wordt toevertrouwd aan het college van burgemeester en schepenen.

Het college is een collegiaal orgaan: de leden hebben geen individuele beslissingsbevoegdheid. Om praktische redenen is er in het college wel een taakverdeling en heeft elke schepen specifieke bevoegdheden.

Het college vergadert wekelijks (op donderdagnamiddag) onder voorzitterschap van de burgemeester. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Samenstelling

Het college van burgemeester en schepenen bestaat uit de burgemeester en 5 schepenen, waaronder de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Besluiten

Sinds 1 januari 2020 zijn de besluitenlijsten en de reglementen en verordeningen van het college van burgemeester en schepenen terug te vinden in de raadpleegomgeving van Arendonk.

Niet gevonden wat je zocht? Een besluit is enkel beschikbaar wanneer dit vatbaar is voor openbaarmaking. Als je het gewenste document niet terugvindt, kan je dit opvragen via het secretariaat van de gemeente: secretariaat@arendonk.be of 014 40 90 63.

Klacht indienen tegen een besluit? De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de provinciegouverneur staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op de lokale besturen. Zij kunnen beslissingen van lokale besturen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden. Op www.lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer kom je meer te weten over het indienen van een klacht bij de toezichthoudende overheid.