Naast de uitleendienst van het gemeentebestuur beschikt de jeugdraad over een eigen uitleendienst, die voornamelijk bestaat uit spelmateriaal.

Materialen kunnen geleend worden door jeugdwerkinitiatieven aangesloten bij de Arendonkse jeugdraad, uitzonderlijk ook door andere initiatieven bij de organisatie van activiteiten die de jeugd aanbelangen en mits gunstig voorafgaandelijk advies van de jeugdraad.

De materialen van de uitleendienst zijn opgenomen in de inventaris. Die kan je hieronder raadplegen. Verenigingen die materialen willen ontlenen, moeten zich houden aan het reglement.