Organiseer je met jouw club of vereniging een evenement, dan kan je bepaalde materialen uitlenen bij de gemeente.

Erkende verenigingen kunnen beroep doen op de gemeentelijke uitleendienst. Je kan bijvoorbeeld nadarhekken, herashekken, podiumelementen … uitlenen, maar ook evenementencontainers.

Aanvragen moeten minstens 1 maand voor het evenement bezorgd worden aan het secretariaat.

De materialen zullen op basis van beschikbaarheid worden toegekend.

Naast de gemeentelijke uitleendienst heeft de jeugdraad een eigen, kleinere uitleendienst. Die is in de eerste plaats bedoeld voor de jeugdraad en de aangesloten verenigingen.