Normen, voorschriften of voorwaarden die bepalen op welke manier je kan bouwen of verkavelen.

Een stedenbouwkundige verordening of reglement kan normen, voorschriften of voorwaarden bevatten die bepalen op welke manier je kan bouwen of verkavelen. Deze reglementen kunnen gemaakt worden door de Vlaamse, provinciale of gemeentelijke overheid.

Hieronder kan je de verschillende verordeningen bekijken die in Arendonk van toepassing zijn.

Afbakening kernwinkelgebied en detailhandel

De gemeente Arendonk heeft samen met een detailhandelscoach van de provincie Antwerpen een toekomstgericht detailhandelsbeleid uitgetekend. Deze visie werd goedgekeurd door de gemeenteraad. Je kan deze stedenbouwkundige verordening hieronder downloaden.

Binnen deze detailhandelsvisie werd ook een kernwinkelgebied afgebakend. Dit kernwinkelgebied is verankerd in een stedenbouwkundige verordening en de toegelaten functies zijn daarbinnen bepaald.

De verordening werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 9 april 2018.

Parkeren en stallen van auto's en fietsen en realisatie van bergruimten bij woningen en andere functies

In Arendonk bestaat sinds september 2015 een reglement dat een bouwheer verplicht om autogarages, fietsenstalplaatsen en afvalbergingen te voorzien. Dit reglement is de stedenbouwkundige verordening inzake parkeren en stallen van auto's en fietsen en realisatie van bergruimten bij woningen en andere functies. Je kan deze stedenbouwkundige verordening hieronder downloaden.

Dit reglement geldt bij meergezinswoningen en in sommige gevallen ook bij eengezinswoningen, handelsruimten, kantoren, rust- en ziekenhuizen, garages van onderwijsinstellingen …

Voor handelsruimten in het kernwinkelgebied en het winkelstimuleringsgebied, in het centrum van Arendonk, zijn er enkele uitzonderingen voorzien.

Architecten en bouwheren moeten hun plannen aanpassen aan deze verordening.

Binnen het gemeentelijk stedenbouwkundig vergunningenbeleid is het wenselijk de realisatie van bewoners- en bezoekersplaatsen op eigen terrein te kunnen afdwingen. Met het oog op het gebruikscomfort voor de bewoners in de dorpskernen is het aangewezen dat er bij nieuwe meergezinswoningen voldoende parkeerruimte wordt voorzien, zo niet wordt het parkeren van auto’s volledig op het openbaar domein afgewenteld.

Van het opstellen van deze gemeentelijke stedenbouwkundige verordening is verder gebruikgemaakt om een verplichting in te voeren voor de realisatie van fietsstalplaatsen en gemeenschappelijke bergruimte bij meergezinswoningen.

Aan deze verordening werd een belastingreglement verbonden, ingeval de verordening niet kan worden nageleefd. De naleving en uitvoering van dit reglement is verplicht en bindend voor alle werken die onder de toepassing van dit reglement vallen.

Oppervlaktenormen voor meergezinswoningen

In Arendonk bestaat sinds september 2015 een reglement dat een bouwheer verplicht om minimale oppervlaktenormen voor meergezinswoningen te hanteren. Op die manier wordt een minimale woonkwaliteit gegarandeerd. Je kan deze stedenbouwkundige verordening hieronder downloaden.

Dit reglement geldt enkel bij meergezinswoningen. Architecten en bouwheren moeten hun plannen aanpassen aan deze verordening.

De naleving en uitvoering van dit reglement is verplicht en bindend voor alle werken die onder de toepassing van dit reglement vallen.

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

De gewestelijke verordeningen vind je op de website van de Vlaamse overheid.