Hieronder vind je de presentaties van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en IOK die op de infovergadering van donderdag 24 januari 2019 toegelicht werden aan de eigenaars van de aanliggende percelen.

Je kan hier ook de meest recente ontwerpplannen over het project downloaden. De innemingsplannen kunnen omwille van persoonsgebonden gegevens niet worden geraadpleegd.