Openbare werken zijn vaak heel ingrijpend, zowel voor bewoners als voor handelaars. Een goede planning en opvolging van de werken, gekoppeld aan een duidelijke communicatie, kunnen heel wat leed voorkomen. Hier vind je een overzicht van de verschillende geplande werken in Arendonk.

Via de kaart van Geopunt kan je alle werken en evenementen raadplegen die mogelijk hinder veroorzaken.