Het Agentschap Wegen en Verkeer Antwerpen (AWV) heeft samen met de gemeenten Arendonk en Retie het voornemen om fietspaden langs de N118 te ontdubbelen.

Om dat te kunnen realiseren, moet AWV nog een aantal private gronden langs het traject verwerven. Daarvoor werd op 14 juli 2020 een voorlopig onteigeningsbesluit genomen door de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Hieronder wordt beschreven hoe de grondverwervingen zullen verlopen.

Je vindt er ook de projectnota die werd goedgekeurd op de regionale mobiliteitscommissie.

Ten slotte kan je ook de meest recente ontwerpplannen over het project downloaden. De innemingsplannen kunnen omwille van persoonsgebonden gegevens niet worden geraadpleegd.

Grondverwervingen

Hieronder vind je een tutorial waarin IOK uitleg geeft over de procedure van grondverwervingen.

Voor het aanleggen van veilige fietspaden zijn dus enkele grondverwervingen nodig. Ter voorbereiding daarvan werden plaatsbezoeken uitgevoerd om de opstallen (zoals schuttingen, poorten, bomen …) te inventariseren. Op basis van de plaatsbezoeken werd de volledige kostprijs van de grondverwerking bepaald.

De betrokken partijen

Naast de eigenaars zijn volgende partijen betrokken bij het verwerven van de gronden voor de fietspaden.

 • Agentschap Wegen & Verkeer (AWV): AWV is de eigenaar van de weg. De werken worden in hun opdracht uitgevoerd. AWV is ook diegene die de grond gaat verwerven.
 • Afdeling vastgoedtransactie van de Vlaamse Overheid (AVT): Zij hebben een dubbele rol in het verhaal:
  • Opmaak van de waardebepaling: AVT berekent de vergoeding die AWV voor elke inname gaat betalen.
  • Verlijden van de akte: AVT staat ook in voor de opmaak en het verlijden van de akte. Zij vervullen hier de rol van notaris.
 • Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK): IOK is de tussenpersoon. Zij nemen contact op met alle betrokken eigenaars. Zij lichten hen in over de vergoeding en het verdere verloop van de grondverwerving.

De vergoeding

Principes

Bij de berekening van de vergoeding hanteert AVT volgende principes:

 • Objectiviteit: Ze bekijken de effectieve situatie en baseren zich op de huidige marktwaarde van vergelijkbare eigendommen. Dit ongeacht wanneer of aan welke prijs men de eigendommen heeft bekomen. Ze houden hierbij rekening met de bestemming van de grond (landbouwgrond, bouwgrond, bosgebied …) en alle eventuele opstallen die zich op het stuk grond van de inname bevinden, zoals schuttingen, poorten, bomen ...
 • Neutraliteit: AVT is een onafhankelijke partij. Zij bepalen de vergoeding die AWV moet betalen voor de onteigening.
 • Gelijkheid: Betrokken eigenaars worden op een gelijke manier behandeld. Eigenaars in dezelfde situatie worden daarom op een gelijke manier vergoed, weliswaar rekening houdend met de specifieke en individuele situatie.

Samenstelling

De vergoeding bestaat uit 3 elementen:

 • Waarde van de eigendom: Bij de berekening van de waarde van de te onteigenen eigendommen houdt AVT rekening met de oppervlakte, maar ook met de bestemming (bouwgrond, landbouwgrond, natuurgebied …) van de grond. Het verlies van bestaande opstallen (afsluitingen, beplantingen, verhardingen …) worden mee in rekening gebracht. AVT start alvast met het inventariseren van de opstanden.
 • Wederbeleggingsvergoeding: Dit is een wettelijke vergoeding die in een onteigeningscontext wordt betaald. Dit zijn vastgelegde percentages die worden toegekend bovenop de grondwaarde.
 • Wachtintresten: De vergoeding wordt 3 maanden na datum van de akte betaald, voor deze periode wordt er een wachtintrest betaald. De wachtintrest wordt berekend op basis van de wettelijke intrest.

Hoe verloopt de grondverwerving?

Wanneer alle partijen akkoord gaan, ondertekenen ze de verkoopsbelofte. Binnen een termijn van 6 maanden na de ondertekening wordt de akte verleden. 3 maanden na het verlijden van de akte wordt de vergoeding uitbetaald.

Wanneer de partijen geen akkoord bereiken, wordt een juridische onteinigingsprocedure opgestart. Het vredegerecht is hierbij in eerste instantie bevoegd.

Veelgestelde vragen en antwoorden bij grondinnemingen

Ontwerpplannen